Survival Challenge i vildmarken

Wilderness Life Survival Challenge

Under detta äventyr sätts Era kunskaper om överlevnad på naturens villkor verkligen på prov. Under kontrollerade former tillåts Ni att se om Ni har det som krävs för att överleva i vildmarken och om Ni har förmågan att fatta rätt beslut i pressade situationer.

Innehåll

Här kommer ni att få uppleva ett realistisk scenario där Ni startar på en av instruktören bestämd punkt med en ryggsäck med enbart begränsad utrustning.
 
Ett exempel på scenario kan vara att Ni vid en tur i skogen har gått vilse och kommer att behöva fatta en rad beslut. Vad är klockan? Kommer jag själv att kunna hitta ut? Vad har jag med mig för utrustning? Ska jag börja röra på mig mot vad jag tror kan vara vägen ut här i från eller ska jag stanna och bygga ett övernattningsskydd? Kort sagt, hur överlever jag tills hjälpen hittar mig eller att jag själv hittar ut.
 
Ett annat scenario kan vara att Ni ska hitta en lämplig plats att sätta upp ”läger” och ”överleva” tills hjälpen Når fram till Er. Kanske p.g.a. att Ni har en skadad kamrat som inte kan ta sig ut på egen hand.

Förvänta det oväntade

För att göra scenariot mer realistiskt kommer Ni på förhand inte att känna till alla detaljerna eller omständigheterna utan dessa meddelas på startpunkten. På startpunkten har Ni enbart tillgång till den av Wilderness Life förutbestämda utrustningen och här kommer Ni att informeras om vad scenariot är och vad som är målet.

Dessa challenges genomföres under hela året och alla årstider kommer att ge Er både för och nackdelar, precis som i verkliga livet. Samtidigt ställer också de olika årstiderna olika krav på Er som deltagare.

Instruktör kommer att finnas närvarande under hela förloppen men kommer att hålla sig i bakgrunden. I vissa fall kommer Ni att klara er helt själva och i vissa fall kommer instruktören att ställa Er kritiska frågor som får Er att själva verkligen tänka till. I vissa fall kan det även vara behov av att instruktören kliver in och avbryter det Ni har tänkt göra eller ta beslut om att Ni måste göra något.

Dessa challenges utövas under kontrollerade former och vi utsätter oss aldrig för en äkta överlevnadssituation.

Ni får efter anmälan en packlista på utrustning som Ni ska ha med Er. En del utrusning kommer även att tillhandahållas av Wilderness Life.

Denna Survival Challenge genomförs och övervakas av en erfaren och certifierad instruktör. Instruktioner genomförs på engelska eller svenska och en grupp skall minimum bestå av en deltagare över 18 år och minimum åldern för deltagande är 15 år. Deltagare under 18 år skall antingen ha deras målsman närvarande eller deras skriftliga tillstånd.    

Läs mer om våra Bushcraft & Survival kurser »Vid “one on one” kurser gäller priser enligt offert.

Mer information

Priser
Kontakta oss för offert

Min antal deltagare
Två personer

Min ålder för deltagande är 15 år och minst en deltagare över 18 år. 

Tillgänglighet
Året runt

Skicka intresseanmälan »